Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên cơ quan: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.188

Số Fax: 0263.822.188

     Email: nhcsxhphuchoa@gmail.com