Trung tâm phát triển Quỹ đất và Giải phóng mặt bằng

Tên cơ quan: Trung tâm phát triển Quỹ đất và Giải phóng mặt bằng huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.456

Số Fax:

Email: ttptqdphuchoa@gmail.com