Huyện ủy

Tên cơ quan: Huyện Ủy huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.204

Số Fax: 0263.822.541

Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nông Thị Hà

Bí thư

0263.822.111

 

2

Nông Hải Lưu

Phó bí thư

0263.822.183