Liên đoàn lao động huyện

Tên cơ quan: Liên đoàn lao động huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.452

Số Fax:

     Email: ldldphuchoa@gmail.com