Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ III năm 2019

         Chiều ngày 19/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ III năm 2019

         Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt hoạt động tín dụng vay vốn các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 143 tỷ 872 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 143 tỷ 196 triệu đồng, tăng 4 tỷ 140 triệu đồng so với đầu năm đạt 78,4% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao. Tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động là 114 tổ với 3.082 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất là 10 tỷ 986 triệu đồng tăng 2 tỷ 173 triệu đồng so với đầu năm. Tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 96%, tỷ lệ thu nợ đạt 98%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%.

          Trong quý III/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các quyết định, kế hoạch, chương trình hành động của các cấp; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ quá hạn, các đơn vị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, tích cực tuyên truyền chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm từ nhân dân.

Đàm Diện/Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Phục Hòa