Kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị số 01/2015/CT-TTG tại Cao Bằng

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1218-KH-UBND.pdf1.7 MB