Kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1205-KH-UBND.pdf1.83 MB