Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Phục Hòa

    Tên cơ quan: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Phục Hòa.

     Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

     Điện thoại: 0263.509.044.