Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phục Hòa

Tên cơ quan: Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.454

Số Fax:

Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch

0263.822.454

 

2

Hoàng Thị Chiên

Phó Chủ tịch

0263.822.435