Uỷ ban nhân dân huyện

Tên cơ quan: Ủy nhân dân huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.509.366

Số Fax: 0263.822.843

Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đinh Bế Hoan

Chủ tịch

0263.822.802

 

2

Lương Đức Tố

Phó Chủ tịch

0263.509.005

 

3

Đàm Thế Trang

Phó Chủ tịch

02063.509.905