Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phục Hòa đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
du lịch biển đảo

Ngày bắt đầu: 03/13/2019
Ngày kết thúc:03/13/2019
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
test

Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp