Văn phòng Huyện ủy Phục Hòa

Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.204

Số Fax: 0263.822.541

Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

La Thị Phương

Chánh văn phòng

0263.822.454